Bezwaar tegen tracé voor 2 voetwegen te Hove

Natuurpunt Zuidrand tekent bezwaar aan tegen het voorgestelde tracé voor 2 voetwegen te Hove

De gemeente Hove ontving een verzoek om twee bestaande voetwegen (n° 22 en 28) ter hoogte van de boshoekstraat 109 te verleggen. Deze liggen nu op privé gebied en doorkruisen een bestaande woning. De eigenaar wil het tracé verleggen in een ommetje links-rond zijn eigendom langsheen het Uilenbos. Hierdoor wordt een historisch weidencomplex 2 x doorsneden. Het bezwaar van onze afdeling loopt gelijk met dit van de Minaraad en Gecoro van Hove en is gebaseerd op het verzekeren van de toegankelijkheid maar wel in balans met het vrijwaren van de natuurwaarden. We hebben een alternatief tracé voorgesteld langsheen het (rode) bestaande wandelpad in het Uilenbos en met 2 doorsteken naar de grens met Boechout (zie 1 en 2) . Op deze wijze worden de kwetsbare zones voor haas en ree vermeden en wordt ook de toegang tot het Uilenbos behouden zoals heden het geval.

Het volledige bezwaarschrift vindt u hier