Hogerhagenbos en Hansenpoel (Edegem)

Vrij toegankelijk

kaart-hansenpoel

Natuurpunt Zuidrand is al een hele tijd actief in Edegem om amfibieën te beschermen. De plaatselijke amfibieën werkgroep levert jaarlijks prachtig werk in twee gebieden: Kattenbroek en rond het Arendsnest kasteel in de Boerenlegerstraat, Ter Hoger Hagen en de poel in de Ir. David Hansenstraat.


terhogerhagenbos-1

Op de origineel moerassige gronden langsheen een nu ingebuisde beek ligt de Hansenpoel (Ir.David Hansenstraat). Aanvankelijke ondiepe plassen tussen rietbegroeiing werden door Edegem uitgegraven tot een maximum 1,5 meter diepe poel met glooiende oevers en enkele heuveltjes rondom. Gezien de hoge waterstand in het gebied is de poel niet rechtstreeks afhankelijk van regenwater. Hier willen we een vooral kruidenrijke open vegetatie langs de oevers met enkele rietzones en in het water drijfplanten. Zo zijn er zonnige afzetplaatsen voor paddensnoeren, kikkerdril en salamandereitjes. Vissen en reptielen zijn uit den boze. We plannen hier ook een kleine observatie steiger, een lusvormig wandelpad en een infobord over de voortplantingspoel. Maar ook de libellen en juffers hebben hier hun weg al gevonden. Niet minder dan zeven soorten werden er al geïnventariseerd: Azuurwaterjuffer, Paardenbijter, Lantaarntje, Bruinrode heidelibel, Bloedrode heidelibel, Koraaljuffer en Tengere pantserjuffer.


kaart-hogerhagenbos

Naast het kasteeldomein heeft de gemeente Edegem in de vorige eeuw een bufferbos aangeplant omwille van de toenemende verkavelingen: het Hogerhagenbos. Het is nu al een corridor tijdens de jaarlijkse paddentrek. Ook kleine watersalamanders en Alpenwatersalamanders overwinteren in dit vochtig bosrijk gebied. Natuurpunt Zuidrand gaat dit bos samen met vrijwilligers en buurtbewoners natuurvriendelijk beheren en trachten de biodiversiteit te versterken. Enkele dunningen van gelijkjarige Tamme kastanjes en het tot stand brengen van een paar open plekken of lichtere boszones zijn daarvoor nodig. We doen dit onder andere door meer schuilplaatsen te creëren voor kleine zoogdieren en amfibieën. We gaan verstandig om met staand en liggend dood hout in het bos.


Langsheen een bospad bouwen we takkenrillen met het snoeimateriaal. Zo zullen we ook meer mossen en paddenstoelen en wie weet ook oude bosplanten kunnen verwelkomen. We verwijderen exoten. We onderhouden de bosranden opdat bessenstruiken en kruiden meer vogels kunnen aantrekken. De aanwezigheid van Eekhoorn, Ree, Steenmarter en Bosuil werden hier al vastgesteld.


Beste bezoekers en buurtbewoners vermijd zwerfafval en tuinafval op deze mooie plekken. Houd je hond aan de leiband en ruim hondenpoep op. Dump geen dieren, planten of exoten in de natuur. Samen met de buurt zorgen we voor beleefbare en genietbare natuur. Als je zin hebt om deze mee te beheren en verder uit te bouwen, meld je dan als vrijwilliger bij de conservator.


Waarnemingen Hogerhagenbos en Hansenpoel:

Waarnemingen


Contact : Johan Claessens : 0494/58 17 99 of via contact.npedegem@zuidrand.be