Cursus eetbare en giftige planten

De mens is een nieuwsgierig wezen. Op zoek naar voedsel heeft hij al in een ver verleden zowat alle planten op eetbaarheid getest. Dat daarbij slachtoffers gevallen zijn, staat buiten kijf. Aanvankelijk werd de kennis over giftigheid of eetbaarheid bij planten van generatie op generatie mondeling doorgegeven. Sinds de 16de eeuw gebeurt dat ook schriftelijk. Maar omdat wij tegenwoordig gewoon zijn om veilig voedsel in de winkel te kopen, is de kennis over bruikbaarheid van planten in de vergeethoek geraakt.

De cursus ‘giftige en eetbare planten’ wil dat verhelpen en leert je wat onze voorvaderen al van kindsbeen af wisten. Deze boeiende cursus wordt gegeven door Hans Vermeulen en bestaat uit een theoretische les en drie veldexcursies.

Data: Theorieles op woensdagavond 31 mei 2023 (19.30 u t.e.m. 22.30 u) bij Natuurpunt Zuidrand Antwerpen in lokaal De IJsvogel, Legerstraat 40, 2610 Wilrijk

De praktijklessen gaan door op zaterdagen 10 juni, 9 en 16 september telkens van 14.00 u tot 17.00u

Deelnameprijs: Natuurpuntleden betalen 36 €, Niet-leden betalen 42 €

Meer info omtrent inschrijven: https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-eetbare-en-giftige-planten-wilrijk-60482