Frijthout (Hove)

Vrij toegankelijk


© Niels Schild

Frijthout is een resterende groene long gelegen in de noord-oostelijke uithoek van Hove op de grens met Boechout en Mortsel. Het meer dan 15 ha open gebied kon gelukkig gevrijwaard worden en werd ingericht als park en groengebied. Bij de inrichting zullen een aantal verbindingsfietspaden en wandelpaden voorzien worden en wordt de oorspronkelijke bedding van de Koude beek terug uitgegraven. Doel is een open ruimte te creëren met speel- en wandelgelegenheid, een boomgaard, een hondenloopweide, bosuitbreiding en kansen voor natuur.


Officiële opening © Niels Schild

De verschillende eigenaren van het gebied (Hove, Boechout en het Kempisch Landschap) gaan er samen met Natuurpunt naar streven om dit gebied zo goed mogelijk in te richten en te beheren. Om op deze manier de biodiversiteit te verhogen en verschillende nieuwe soorten te mogen verwelkomen.

Geen gewoon klassiek parklandschap dus maar een wat woester toegankelijk groen landschap waar recreant, natuur en passant in evenwicht zijn.

PS: de naam komt niet van FRUIT maar van FRIJTEN het oud Nederlands voor “oogsten”. In dit gebied mochten burgers vroeger kaphout oogsten.


Contact: Hugo Waeterschoot: contact.nphove@zuidrand.be


Waarnemingen op Frijthout:

Waarnemingen Frijthout


Beelden van Frijthout

Plantenrijkdom: presentatie (met dank aan Danny Van Ackeren en Ria Milants).

Film van William Vandoninck