Fort 7 (Wilrijk)

NIET vrij toegankelijk


Contact voor geleide wandeling:

Natuur: contact.fort7@zuidrand.be

zie ook: historische gidsenploeg voor een historische inleiding

Tijdens geleide wandelingen zijn honden niet toegelaten.


Dit fort behoort tot de 8 Brialmontforten rond Antwerpen. Deze forten werden gebouwd in baksteen tussen 1859 en 1865. De totale oppervlakte van Fort 7 is ongeveer 30 ha waarvan 16 ha Natuurreservaat dat in erfpacht is gegeven aan en beheerd wordt door Natuurpunt. 14 ha is eigendom van de stad Antwerpen en wordt beheerd door de lijnvissersclub  “De Meyvis”. De authentieke historische gebouwen zijn nog grotendeels intact, maar de buitenmuren zijn hier en daar bouwvallig. Het domein ligt pal naast de stedelijke begraafplaats Schoonselhof en is verder begrensd door de Legerstraat en de Moerelei. De randen zijn bebost en het kerngedeelte met het glacis is open en grazig. De vestinggracht werd voor een gedeelte gedempt om de aanleg van een goederenspoor mogelijk te maken. Een loskade is hiervan nog een getuige.

Door de verschillende biotopen is er ook een gevarieerde plantengroei met o.a. Grote kaardenbol, Rapunzelklokje, Gewone salomonszegel, Slangenkruid en Tongvaren. Paddenstoelen komen er in verschillende seizoenen voor zoals Vliegenzwam, Zwavelzwam, Paarse schijnridder, Nevelzwam en nog vele anderen. Vogels vinden er broedgelegenheid en blijven hier pleisteren of zoeken er naar voedsel zoals IJsvogel, Zwartkop, Grote bonte- en Groene specht, Blauwe reiger, Aalscholver en Buizerd. In de historische gebouwen overwinteren geregeld 6 soorten vleermuizen. Dag- en nachtvlinders, libellen, sprinkhanen, lieveheersbeestjes wilde bijen en zweefvliegen bepalen het zomerse aspect. Op Fort 7 is er dus altijd wel iets te zien en te beleven voor wie zijn ogen en oren open houdt !

Kom jij ons beheerteam te versterken? Stuur dan een mail naar contact.fort7@zuidrand.be, zo ontvang je de medewerkersmail.


Waarnemingen op Fort 7:

Waarnemingen Fort 7


Fort 7 in beelden :

Eva Suls