Aen Den Boeren Leegher (Edegem)

Ligging: Edegem in de Edegemse beekvallei, aan de grens met Kontich

Beschrijving: Aen Den Boeren Leegher ligt op de noordelijke oever van de Edegemse beek en bestaat uit een drassig kwel- en overstromingsgebied. Hier trachtte men lang landbouw in stand te houden. Het gebied is parkzone op het gewestplan waardoor het een zekere bescherming geniet. Natuurpunt kocht twee jaar geleden aan de Kontichse kant een vochtig weiland van 3,5 ha om het oorspronkelijke Pluiseghembos in ere te herstellen. In juli 2018 kon Natuurpunt aan de noordkant een terrein van 3 ha, “Aen Den Boeren Leegher”, kopen. Dit waterrijke gebied werd vanaf eind 2019 ingericht voor natuurontwikkeling, deels als bos, deels als natuurlijke wateropvang voor de aangrenzende kwelzone. De twee gebieden samen zijn bijna 7 ha groot en zullen met een brug over de Edegemse beek verbonden worden. Samen met de provincie en de gemeentes Edegem en Kontich werkt Natuurpunt verder aan de mogelijke verdere uitbreiding van het gebied richting Prins Boudewijnlaan waar nog verschillende vochtige graslanden liggen die een mooie aanvulling zouden zijn voor een toekomstig kleinschalig landschapspark.

Bijzonderheden: Op het gebied liep een landbouwpacht die in het najaar van 2019 kwam te vervallen. Vanaf dan kon er aan de inrichting van het gebied gewerkt worden. Via gedeeltelijke bebossing, het inrichten van waterbergings en wandelwegen (vlonderpad?), willen we het terrein toegankelijk maken voor het publiek. Hierbij wil Natuurpunt kleine natuurelementen dichter bij de Edegemse en Kontichse burger brengen. Net zoals in het Uilenbos verwachten we ook hier een groot draagvlak bij de lokale bevolking omdat deze resterende open zone niet toegankelijk was.

Contact : Johan Claessens : 0494/58 17 99 of via edegemse.beekvallei@zuidrand.be