Ons verhaal


Groen neerland (2)

Nationaal heeft Natuurpunt ondertussen 100.000 leden, graag zouden we dit aantal natuurlijk behouden, maar vooral nog uitbreiden. Want hoe meer mensen er bewust zijn van het belang van natuur, hoe beter we ervoor kunnen zorgen. In heel Vlaanderen beheert Natuurpunt met zo’n 6.000 vrijwilligers een 500-tal gebieden.


afdelingsgrensNatuurpunt Zuidrand Antwerpen is actief in Wilrijk, Edegem en Hove en telt meer dan 1.700 leden. Met talrijke vrijwilligers beheert de afdeling meer dan 35 ha aan natuurgebied en kent ze een steeds groeiend ledenaantal. Ze organiseert meer dan 150 vrij toegankelijke activiteiten per jaar rond natuur, zoals wandelingen, natuurinventarisaties, vogeltochten en winteravonden. De voorbije jaren breidde de afdeling haar activiteiten-werking op het gebied van beheer gevoelig uit.


beheerWe organiseren verschillende activiteiten zoals: wandelingen, fietstochten, beheerwerken, info- en winteravonden, enz. Wij zijn een bruisende natuurpuntafdeling dankzij de vele vrijwilligers. Daardoor kunnen wij tal van activiteiten organiseren. Denk maar aan onze talrijke wandelingen, onze beheerwerken in onze verschillende gebieden, ons educatief aanbod in de scholen, een fantastische gidsenwerking en enthousiaste bestuursploeg. Om al deze boeiende activiteiten blijvend te kunnen aanbieden aan de talrijke families die lid zijn van onze natuurpuntafdeling zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich geroepen voelen om een aantal functies mee in te vullen, hetzij bij de beheersploeg, hetzij in het bestuur.

Ben jij iemand die onze enthousiaste ploeg wil komen vervoegen?

Stuur dan een e-mail naar vraag@zuidrand.be en wij ontvangen u met open armen.