Monument Fort 7

Historische wandelingen fort 7

opgelet inschrijven is verplicht! => klik op de link en kom meer te weten

Of stuur een mailtje naar monument.fort7@zuidrand.be

Fort 7

De Brialmontfortengordel rond Antwerpen werd gebouwd in 1859. Er werden acht forten opgetrokken, waarvan er nu nog zeven overblijven. Fort 7 is sinds 1985 erkend als natuurreservaat. Deze natuurwaarden konden zich enkel ontwikkelen dank zij het monument terwijl de natuur ook vele specifieke monumentwaarden in stand hield. Een unieke wisselwerking die Natuurpunt wenst te behouden en uit te bouwen.

14495300_1218425404846043_2764438839217045716_n

Toegankelijkheid

Het Fort is enkel toegankelijk tijdens geleide wandelingen. Het natuurstuk van de stad Antwerpen is vrij toegankelijk.

Beschrijving van het natuurgebied

Fort 7 vormt een onderdeel van de Brialmontomwalling, een fortengordel van 8 forten gebouwd ter verdediging van Antwerpen. Langs de voorzijde lag het fort verscholen voor de vijand achter een helling. Er mocht niets in de omgeving van de Forten staan. Enkel langs de grachten stond een meidoornhaag. Het Fort deed nog 40 jaar dienst als opslagplaats nadat het in 1924 zijn militaire functie verloor.

Het gebied heeft een oppervlakte van 30 ha, waarvan Natuurpunt de helft in erfpacht heeft en de rest van de stad Antwerpen is. De natuur op Fort 7 is een landschappelijk complex van hooilanden, ruigten, struwelen, taluds, bos, historische gebouwen en vestinggracht.

Dieren en planten

Sinds 1985 is Fort 7 een natuurreservaat en sterk begroeid met voornamelijk eiken en op de nattere plaatsen wilgen en essen. De toenmalige meidoornhagen groeiden uit tot 150 jarige meidoornbomen. Het aan- en afvoeren van allerlei materiaal bracht vele zaden mee waardoor het fort een bijzonder rijke flora kent. Er komen meer dan 300 soorten planten en paddenstoelen voor. Ook de ijsvogel vindt er een thuis. De gebouwen en omgeving bieden een belangrijke verblijfs- en overwinteringsplaats voor vleermuizen waardoor het fort ook Europese erkenning geniet.

Contact: monument.fort7@zuidrand.be

Foto’s