SOS Zwaluwen & weidevogels in regio

SOS Zwaluwen & weidevogels in regio

Wanneer

20 mei 2017    
09:00 - 12:00

Waar

't Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

Evenement type

Doorheen de geschiedenis werden zwaluwen steeds als geluksbrengers beschouwd. Vreemd dus dat de mens de prachtige huis– en boerenzwaluw stillaan verbant uit zijn omgeving. Angst voor vogelpoep op de stoep maakte al vele typische huiszwaluwnestjes onder dakgoten kapot. Industrialisatie van de landbouw laat niet meer toe dat vogels in stallingen broeden, dus die blijven meer en meer gesloten voor Boerenzwaluwen die net daar graag broeden. Zo is het met deze geweldige natuurlijke insectenverdelgers  de laatste jaren erg slecht gesteld geraakt bij ons. Boerenzwaluwen: ca 80 à 90 % van de populatie is verdwenen. Ook met de Kievitten gaat het alarmerend slecht. Daarvoor is de landelij ke actie SOS-Kievit opgezet. Maar ook lokaal is het alle hens aan dek om te redden wat gered kan worden, en in te grijpen met kunstnesten, biotoopbescherming etc. Natuurpunt wil dit samen met gemeenten en lokale besturen concreet maken op lokaal niveau. Daarom nam ARDEA in 2016 de handschoen op om een eerste verkenning te houden van de resterende zwaluwen en weidevogels in ons werkingsgebied. Deze lente gaan we er mee door. Tijdens twee zaterdagse voormiddagen fietsen we zo’n 15 km door Hoboken, Wilrijk en Edegem en hopen deze mooie vogelsoorten nog te kunnen waarnemen. Met wat geluk treffen we ook een Scholekster, die dan weer op daken van bedrijfsgebouwen nieuwe broedplaatsen verkent. We doen dit een eerste keer op 20 mei. Op 17 juni organiseren we dan een tweede ronde. Het traject wordt bepaald aan de hand van recente waarnemingen. We gaan waarschijnlijk ook wel eens ‘den boer op…’. Het niet verstoren van broedende zwaluwen (en hun gastheren) is een code waar we ons absoluut aan houden.

Afspraak: ’t Spant, Boomsesteenweg 333, Wilrijk, aan het kerkje, met de fiets. Vertrek: om 09.00 u. Einde ca 12.00 u.

Leiding:  Luc Van Schoor – 0494/33 63 09 en Joris Van Reusel – 0486/83 62 34

Meebrengen: fiets, verrekijker, camera,…