Viersels gebroekt

Viersels gebroekt

Wanneer

24 april 2022    
08:30 - 12:30

Waar

't Spant afspraakplaats
Boomsesteenweg 335, 2610 Wilrijk

Evenement type

In deze periode van het jaar ligt het Viersels gebroekt, een open landschap met beemden, ruigten, rietkragen en enkele meanderende beken in de Kleine Netevallei, ongeveer 20 km ten oosten van Antwerpen, er op z’n mooist bij. Hopelijk staan er, na de overstroming van het gebied in de voorbije maanden, nog enkele ondiepe plassen in de beemden. Naast late wintergasten zoals Pijlstaart trekken die dan migrerende steltlopers en lentebodes zoals Zomertaling aan. Trouwe broedvogels zoals Blauwborst en Sprinkhaanzanger zijn intussen teruggekeerd uit het zuiden en claimen de beste territoria. Met wat geluk vliegt er een Rode of Zwarte wouw over en wie weet duikt er weer een zeldzame dwaalgast op, zoals de Griel op 25 april vorig jaar.

Als de zon van de partij is kunnen we tijdens onze rondwandeling van ca. 6 km ook volop genieten van de ontluikende lenteflora en rondfladderende dagvlinders. Tussendoor praat de gids je bij over de recente evolutie van het natuurgebied en het soms moeilijke samenleven met de Bever, die zich hier een tiental jaren geleden vestigde.

Afspraak: vertrek met eigen wagens (kostendelend à 0,07 euro/km) onder het viaduct aan ’t Spant, Boomsesteenweg 333 te Wilrijk om 8.30 u. Aansluiten kan ook tegen 9.00 u aan de kerk van Viersel (Beemdstraat), mits de gids hiervan te verwittigen. Einde ter plaatse rond 12.30 u.

Inschrijven: via mail naar ardea@hobokensepolder.be, liefst met vermelding van gsm-nummer; afhankelijk van de coronamaatregelen kan het aantal deelnemers beperkt worden.

Mee te brengen: waterdicht schoeisel, verrekijker, ev. telescoop

Gids: Rudy Van Cleuvenbergen – 03/ 464 05 57 (‘s avonds) – rudy.vancleuvenbergen@skynet.be

Leiding: Eddie Schild – 0498 73 60 77 – eddie.schild@scarlet.be