Cursus meeuwen door Ardea

Update: Cursus VOLZET

Na enkele eerdere succesvolle cursussen over specifieke groepen vogels zoals uilen en steltlopers richt ARDEA dit najaar weer een boeiende vogelcursus in. Deze keer zullen we uitgebreid stil staan bij de meeuwen, een vrij bekende maar tevens wat miskende en toch  zeer interessante groep vogels.

Meeuwen komen in onze streken vaak voor in de omgeving van de mens, zowel aan de kust als in het binnenland. Van de kleinere soorten is vooral de kokmeeuw zo bekend dat we er als vogelkijker amper oog voor hebben. Haast overal in steden en in het buitengebied komen we ze tegen. Van de grotere soorten is de zilvermeeuw dan weer zeer algemeen, ze behoort tot het vast decor van havens, rivieren en vuilnisbelten.  Ze verschijnt ook regelmatig in het nieuws wanneer het kusttoerisme klaagt over haar hongerig gedrag. Voor velen is een meeuw dan eerder een lastpost dan een sierlijke mooie vogel. Hoe is het zo ver kunnen komen, en hoe gaan we hier best mee om?

En dan zijn er nog al die andere soorten, die vaak ‘onder de radar’ blijven en ontsnappen aan onze aandacht. Mantelmeeuwen, geelpootmeeuwen, stormmeeuwen, zwartkopmeeuwen: we hebben ze wel gezien maar staan er weinig bij stil. Nochtans hebben die allemaal een apart en boeiend verhaal: over hoe ze zich aanpassen aan onze wijzigende landschappen en biotopen. Ook heel wat meeuwensoorten passeren bij ons tijdens de trek, of verblijven hier enkel inde winter: dwerg-, drieteen- en vorkstaartmeeuw, burgemeesters…  De hoogste tijd om ons hier eens in te verdiepen! Ook aanverwante families als de jagers en sternen komen zeker even aan bod.

Naast de veelheid aan soorten, is ook de bijzondere evolutie van het verenkleed van meeuwen een aandachtspunt. Meeuwen hebben immers een heel apart ruipatroon, met vele kleedvariaties tussen zomer en winter, en tussen juveniel en adult. Zo duurt het bij sommige soorten twee, bij andere drie en bij sommigen wel vier jaar vooraleer ze hun volwassen kleed hebben gevormd. Begin dus als vogelkijker maar eens om al die soorten en stadia te herkennen… Zucht! Het is dan ook niet verwonderlijk dat enkel gevorderde vogelkijkers hier vlot hun weg in vinden.

Om ons  en u bij te staan in onze groei naar een verder gevorderde vogelkijker en aspirant meeuwen-kenner, heeft ARDEA gelukkig een heel deskundige docent bereid gevonden om deze  cursus te geven. Gerald Driessen van Natuurpunt-Studie zal tijdens twee theorielessen op zijn onnavolgbare wijze elke meeuw veertje per veertje toelichten en u alle meeuwengeheimen bijbrengen. Vervolgens neemt hij ons mee naar een excellent meeuwengebied om de theorie aan de praktijk te toetsen tijdens een specifieke meeuwen-excursie. Daarna zal u nooit nog ook maar een glimp van een achteloos voorbijvliegende meeuw ontsnappen, en door u op naam en leeftijd worden bepaald! Laat het krijsen alvast beginnen!

De cursus richt zich naar iedereen die meer wil weten over meeuwen, Ook voor gevorderde vogelaars zal het zeker de moeite lonen om de meeuwenfamilie nog eens grondig op te frissen (zoals dat heet).

Praktisch:

  • De twee theorielessen gaan door in Cultuurcentrum Moretus, Berkenrodelei 36, Hoboken op woensdag 2 oktober en dinsdag 8 oktober, telkens van 19.30 tot 22 uur.
  • De praktijkles (meeuwenexcursie) gaat door op zaterdag 12 oktober, van 8 tot 17 uur. De bestemming en de transportregeling wordt tijdens de theorielessen concreter toegelicht.
  • Verplicht vooraf inschrijven door een email naar ardea@hobokensepolder.be én de betaling van het inschrijvingsgeld. Pas bij ontvangst van de betaling is de inschrijving officieel.
  • De deelnameprijs bedraagt 35 eur voor Natuurpunt-leden en  40 eur voor niet-leden (*). Jongeren tot 18 jaar en studenten genieten van het voordeeltarief à 30 eur.
  • Het inschrijvingsgeld dient gestort te worden op de rekening van Natuurpunt-ARDEA : BE81 5230 8065 0424 met vermelding van naam, adres, lidnummer (of zonder), telefoonnummer en emailadres.
  • Cursusdocent: Gerald Driessen (Natuurpunt-Studie)
  • Begeleiding Ardea: Wim Stappers en Joris Van Reusel (0486/836.234)
  • Tip: schrijf tijdig in, de plaatsen zijn beperkt!
  • (*) Wie bij inschrijving van de cursus Natuurpunt-lid wenst te worden, geniet dan een korting van 5 eur op het lidmaatschap.