ARDEA’s nestkasten werkdag

ARDEA’s nestkasten werkdag

Wanneer

17 augustus 2019    
13:00 - 18:30

Waar

Ingang Fort 7
Legerstraat 40, 2610 Wilrijk

Evenement type

ARDEA’s U.G.Z. nestkasten werkdag voor Steenuil & Gierzwaluw

i.s.m. Natuurpunt Aartselaar

Vogelwerkgroep Ardea heeft al heel wat ervaring opgebouwd met het maken van allerlei nestkasten voor vogels die hiervan graag gebruik maken. Voor o.a. Kerk- en Steenuil, Toren- en Slechtvalk, vliegenvangers en Gierzwaluwen kan het plaatsen van geschikte broedkasten wel degelijk een verschil maken voor het instandhouden van hun populaties. Deze zomer vliegen we er nog eens in en maken we een aantal nieuwe nestkasten voor Gierzwaluwen en Steenuilen. Die kunnen we dan al in de herfst beginnen te installeren (wat voor deze soorten
geen kinderspel is). We werken ook een aantal Steenuilkasten af, o.m. door het aanbrengen van ‘marterveilige’ toegangen en leggen een voorraadje reserve-kasten aan. Er is een groeiende vraag naar onze broedkasten: onze vrienden van Natuurpunt afdeling Aartselaar komen mee helpen, om ook in hun afdeling de fragiele populatie Steenuiltjes meer kansen te kunnen geven. Zo ontstaat een fijne afdelingsoverschrijdende samenwerking en uitwisseling van know-how. Ook vanuit de Stad Antwerpen en hun APUS gierzwaluwwerkgroep bereiken ons vragen om gierzwaluwkasten te leveren (en ook te plaatsen, maar vaak te laat). Door de nietsontziende isolatiedrang van daken,
goten en gevels verdwijnen de laatste jaren helaas heel wat ‘natuurlijke’ nestplaatsen in kieren en spleten van (oude) gebouwen, terwijl de Gierzwaluw het al zo moeilijk heeft. Preventief onderzoek naar broedplaatsen van Gierzwaluwen is dus noodzakelijk bij renovatieprojecten! Kleine aanpassingen in het bouwplan kunnen vervolgens een groot verschil maken. Pas als dat niet lukt, kan het plaatsen van nestkasten onder kroonlijsten soelaas bieden.

Help ARDEA en APUS om dus een voorraadje nestkasten te maken, de we zeker de komende maanden zullen kunnen verspreiden in en nabij ons werkingsgebied. Helpen kan op veel manieren. Ofwel ben je een beetje een handige Harry of Hariette, en kan je schroeven, boren, zagen of schilderen. Ofwel kan je een handje toesteken in de ‘coördinatie’, het verzamelen van materialen, de opstelling en/of de opruim van de tijdelijke werkplaats. Ofwel kom je gewoon supporteren, of uit sympathie eens kijken? En natuurlijk kan je ook, wanneer geen enkele van de vermelde opties past, je plankje bijdragen door een gift of sponsoring om de kosten van de bouwmaterialen te dekken. Een persoonlijke vermelding (of bedrijfslogo) op een gesponsorde kast schenken we hiervoor terug !

Omdat we dit voor het eerst tijdens de zomer organiseren, kunnen we profiteren van de buitenruimte voor het Natuurpuntlokaal, én van de langere dagen. Zo hoeven we ons niet te haasten, en kunnen we het harde werk naadloos laten overvloeien in een U.G.Z. (*: Uiterst Gezellig Zomers) samenzijn met een pintje en een natuurvriendelijke barbecue (als het weer het toe laat, we gaan dit pas kort vooraf definitief beslissen en dan aan de ingeschreven deelnemers concretere afspraken hierover doorgeven). Dus daar duikt nog een mogelijkheid op om te helpen: heb je culinaire handen voor hulp bij de ‘catering’? Laat het weten!

Geef bij inschrijving (via e-mail) dus zeker op wat je kan of wil doen, en of je interesse hebt voor het aansluitend gezellig samenzijn (uiteraard aan een democratische prijs). Geef indien mogelijk ook op of je beschikt over klein werkgerief (zoals een accu boor- of schroefmachine, hamer, zaagmachine, schroeven, schuurpapier, … of zelfs platen multiplex 18 mm?).

Praktisch:
• De tijdelijke timmer-werkplaats wordt ingericht in en rond het Natuurpuntlokaal De Ijsvogel in Fort 7, Legerstraat 40. We starten de werkzaamheden om 13 uur en mikken op 18.30 u. om dan op te ruimen en (hopelijk) een uiterst lekker zomers etentje te kunnen organiseren.
• Zeker enkele dagen op voorhand inschrijven via e-mail naar schild.niels@scarlet.be
• Leiding : Niels & Eddie Schild 0498/73 60 77