Bomenplantdag te Hove

Wanneer

27 november 2022    
Hele dag

Ter gelegenheid van de dag van de natuur, planten we samen met de gemeente en de milieuraad van Hove vandaag struiken en bomen op het Frijthout. Hove heeft een heel ambitieus bomen- en groenplan voorliggen waarbij ze de komende jaren minstens 2 (streekeigen) bomen per inwoner gaan planten en vandaag geven ze hiervoor het startschot. Evident dat we dit project ten volle steunen en we proberen er met zoveel mogeljk natuurpunters op aanwezig te zijn. Het detail van de plantactie was bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet bekend, dus hou onze website en de nieuwsbrief van november in het oog.