Fietstocht Durmevallei

Fietstocht Durmevallei

Wanneer

19 juni 2022    
08:10 - 17:00

Evenement type

Vogelliefhebbers denken bij de Durmevallei al snel aan het Molsbroek. Een geweldig natuurgebied in Lokeren beheerd door de vzw Durme. Maar de Durmevallei heeft meer te bieden. Stroomafwaarts wordt er in het kader van het Sigmaplan heel wat natuur ontwikkeld. Deze gebieden gaan we per fiets verkennen. Het Meulendijkbroek staat al enkele jaren onder water. Veel watervogels komen er broeden, in 2021 zelfs enkele Lepelaars. Onder water gezet was het Klein Broek (Tielrode) in 2021 ook een hotspot voor water- en moerasvogels. Dit najaar wordt het echt teruggegeven aan de getijden van de Durme. Om de voorbereidende werken te kunnen uitvoeren is het water nu afgelaten. Op de braakliggende percelen verwachten we in juni toch nog interessante waarnemingen. Hetzelfde geldt voor het Groot Broek in Elversele en de Bunt in Hamme. Beide gebieden liggen nu braak en worden de komende jaren ingericht als getijdengebied. Het Weijmeerbroek veranderde van een intensief landbouwgebied de voorbije jaren tot een natuurlijk graslandgebied. Hogere waterpeilen leidden in 2021 al snel tot een toename van broedende moerasvogels, waaronder Snor en Woudaap. Kortom, de Durmevallei ontwikkelt zich stilaan tot een waar vogelparadijs, hoog tijd om een kijkje te gaan nemen!

Opgelet: we fietsen 20-30 km (+32 km indien je start in Hoboken) en wandelen 2-3 km.

Inschrijven: via ardea@hobokensepolder.be (met vermelding van Durmevallei, uw naam, aantal personen, gsmnummer en emailadres)

Afspraak: om 8.10 u. aan veer Hoboken – Kruibeke (we fietsen 16 km heen en terug naar Tielrode o.m. door de Polders van Kruibeke) of om 9.30 u. aan kerk van Tielrode. We zijn terug rond 16u. in Tielrode of om 17 u. aan veer Hoboken.

Meebrengen: fiets in goede staat, plakgerief, fietsslot, verrekijker, lunchpakket, goeie benen of batterij.

Gids/leiding: Wim Mertens

Honden zijn niet toegelaten op onze excursies