Info-avond: Middelste bonte specht

Wanneer

10 maart 2017    
20:00 - 22:00

Waar

Ingang Fort 7
Legerstraat 40, 2610 Wilrijk

Evenement type

inschrijven logo Ardea
Sinds enkele jaren monitort ARDEA de spechten in ons werkingsgebied. De Groene en de Grote bonte specht komen er regelmatig voor en zijn algemeen goed bekende soorten. Maar ook enkele andere en minder bekende leden van de familie Bontespecht zijn af en toe waargenomen. De Kleine bonte specht (amper zo groot als een Graspieper en zo de kleinste Europese specht) doet het de laatste jaren erg goed en is hier zelfs als broedvogel genoteerd. De Middelste bonte specht (kortweg ‘mibos’ genoemd door spechtologen) schuift sinds het einde van de 20e eeuw zijn areaal langzaam vanuit het zuiden en oosten, tot in onze contreien. Warmte en oude eiken trekken hem aan, en de veroudering van onze bossen en de zachtere temperaturen van de laatste decennia maken dat hij nu ook in Vlaanderen aan een opmars bezig is. Niettemin blijft het een zeldzame broedvogel en is hij nog weinig bekend. De spechtenmonitoring van de voorbije jaren heeft reeds enkele mooie waarnemingen in de bossen van de Antwerpse zuidrand opgeleverd, net als enkele aanwijzingen over broedgevallen. Met het Mibos-onderzoek wil ARDEA dit jaar deze geweldige vogelsoort beter in kaart kunnen brengen. Waar komt ie voor, in welke aantallen en vooral: waar komt hij tot broeden? Resultaten van dit onderzoek kunnen richtinggevend zijn voor gepast bos- en natuurbeheer. Omdat deze soort niet zo bekend is, maken we van de gelegenheid gebruik om samen met geïnteresseerde Mibos-onderzoekers even stil te staan bij de Middelste bonte specht tijdens een info-avond. We bekijken de bijzondere veldkenmerken, de bijzonderheden van zijn biotoop, voedsel, gedrag, nestkenmerken… We staan ook stil bij de recente ontwikkelingen in de internationale en regionale verspreiding en de potentieel gunstige gebieden in ons werkingsgebied. Maar bovenal bestuderen we het kenmerkende roep- en zanggeluid, want het auditief kunnen herkennen van deze specht is noodzakelijk om de monitoring te kunnen voeren. Uiteraard wordt dit ook vergeleken met dat van de andere hier voorkomende spechtensoorten, zodat iedere deelnemer ook in het veld de mibos kan determineren. Iedereen die wil meewerken aan het onderzoek is van harte welkom. Ook andere vogelaars kunnen hier hun spechtenkennis zeker aanscherpen, of delen met ons. Wie er niet kan bij zijn maar recent mibos waarnemingen heeft gedaan in de regio, mag deze zeker ook even doorgeven.
Plaats: lokaal De ijsvogel, Fort 7 Wilrijk
Aanvang: 20.00 uur (einde om 22.00 uur)
Organisatie: Joris Van Reusel en Luc Van Schoor.
Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be