Nacht van de Steenuil: info & wandeling

Nacht van de Steenuil: info & wandeling

Wanneer

31 maart 2018    
19:00 - 22:00

Evenement type

Voor de 2e keer nodigen we iedereen graag opnieuw uit om meer te weten te komen over uilen die bij ons in de buurt leven. Ook al zijn deze prachtige vogels erg zeldzaam geworden in ons sterk verstedelijkt land, toch zijn er hier en daar nog geschikte plaatsen waar een soort als het kleine, vinnige maar schuwe Steenuiltje voorkomt. Dankzij de hulp van natuurbeschermers (broedkasten plaatsen in kerken en schuren) wist ook de Kerkuil te overleven. De Bosuil doet het de laatste jaren zelfs prima en komt nu voor in parken en tuinwijken. En hoe doet de Ransuil het tegenwoordig? Op deze infoavond kom je er meer over te weten. Tijdens de jaarlijkse Nacht van de Steenuil, een evenement dat op tal van plaatsen in Vlaanderen wordt georganiseerd door de Steenuilwerkgroep van Natuurpunt, wordt vooral de kleinste bij ons voorkomende uilensoort, typisch voor kleinschalig weidelandschap, in het licht gezet. Ook ARDEA’s Roofvogel- en Uilenwerking (ARUW), een team dat al enkele jaren bezig is met lokaal onderzoek en broedkasten plaatst, doet mee en verwelkomt alle natuur- en uilenliefhebbers op een lokaal event. Tijdens een korte voordracht kom je heel veel te weten over onze uilen, in het bijzonder over de Steenuilen o.a. hun gedrag en waar ze te vinden. ARUW licht ook toe hoe zij al enkele jaren in onze buurt deze vogels onderzoeken en beschermen. Nadien nemen deze uilen-kenners ons mee tijdens een stiltewandeling, en gaan we op de beste plekjes in de omgeving op zoek naar Steenuil, Kerkuil en Bosuil. Met wat geluk horen we ze roepen en vangen we er een glimp van op! Napraten tussen pot en pint is mogelijk, het is tenslotte de nacht van de Steenuil. Bij onze eerste editie in 2017 waren heel wat families en kinderen aanwezig en hoorden we zowel de Steenuil als de Bosuil roepen.
Afspraak: in de bovenzaal van het gemeentelijk ontmoetingscentrum De Markgraaf, Kapelstraat 8, Hove. Aanvang om 19.00 uur stipt. Einde wandeling: ca. 21 uur, nadien napraatmoment met een uilenkoek en uilenpint!
Leiding: Eddie Schild (0498/73 60 77) Het aantal deelnemers is beperkt,vooraf inschrijven is dus verplicht. Dat kan via een mailtje naar Niels Schild (schild.niels@scarlet.be), met opgave van je naam en het aantal personen. Kinderen zijn welkom, wel graag apart vermelden.