Voordracht: amfibieën + reptielen

Voordracht: amfibieën + reptielen

Wanneer

2 maart 2017    
20:00

Evenement type

Je zou het mogelijks niet zo inschatten maar er komen in onze afdeling (Wilrijk, Edegem en Hove) nog heel wat amfibieën (kikkers en salamanders) en zelfs een reptielensoort voor waaronder enkele eerder zeldzame soorten zoals Kamsalamander en Hazelworm. Reden hiervoor is de bijzondere geologische ligging van onze regio op de rand van een oude fossiele rivierduin, tegen de kleilaag aan. Daardoor zijn er heel wat kwelzones, beekvalleien en plassen die gunstige condities scheppen voor deze soorten. Vandaag geven we je aan de hand van foto’s en plaatjes een praktische toelichting over de in onze streek voorkomende amfibieën en de Hazelworm. We vertellen je hoe ze er uitzien en bezorgen je weetjes over hun levenswijze. Deze avond is niet echt gericht op specialisten maar eerder bedoeld voor iedere geïnteresseerde als een goede kennismaking. Voor diegenen die zich eventueel willen inzetten voor de bescherming ervan kom je vanavond ook te weten hoe we de voortplantingsgebieden trachten te beschermen en te onderhouden. Bovendien is het een goede voorbereiding voor de inventarisaties voor het nieuwe trek- en paarseizoen dat gewoonlijk wel ergens in maart start. Op deze avond geven we ook even het woord aan Rudi om zijn ervaring te delen met de restpopulatie Kamsalamanders langs het geitenpad. We voorzien trouwens een amfibieënfuikentocht op 29 april, waarvoor je vanavond kan inschrijven.
Afspraak: de avond gaat door in zaal de Schrans, Molenveldlaan 4 (in de wijk Molenveld-Elsdonk) te Edegem.
Toelichting: Hugo Waeterschoot
Begeleiding: Kris Vos
Kostprijs: twee drankjes van de toog