Waterpiepertelling

Waterpiepertelling

Wanneer

22 januari 2017    
15:30 - 17:30

Evenement type

Sinds enkele jaren worden de waterpiepers die de rietkragen en wilgenbosjes van de Hobokense Polder gebruiken als winterslaapplaats geteld. Om de evolutie te kunnen volgen van deze bijzondere wintergasten zal ARDEA deze winter opnieuw enkele tellingen gericht op deze vogelsoort houden in het moerassig gedeelte van de Hobokense Polder.De Waterpieper is een eerder onopvallende zangvogel die broedt in berggebieden in Zuid-Europa en de Alpen, en ’s winters trekt naar lagergelegen gebieden. Dan komt hij in België en Nederland in kleine aantallen voor in het rivierengebied. De slaapplaats in de Hobokense Polder is dus een vrij bijzonder fenomeen, en is daarom goed op te volgen. Hoe gaan we te werk? We tellen liefst simultaan met meerdere kleine teams van twee à drie waarnemers op verschillende plekken. Er is bij elk team een ervaren ‘kenner’, en via gsm houden ze onderling contact om de slaaptrek te kunnen volgen. Deze telling gaat door in de late namiddag / vroege avond en loopt tot de schemering. Dat is weersafhankelijk, dus bekijk vooraf de blog van ARDEA, want eventueel wordt daar daags voordien een alternatief moment aangekondigd.
Aanmelden vooraf per mail naar ardea@hobokensepolder.be is verplicht, om de teamwerking te kunnen organiseren.
Afspraak : om 15.30 uur aan de ingang van Hobokense Polder aan de Schroeilaan te Hoboken, dat is achteraan op de autoparking van bedrijf Procap (United Caps). Rond 17.30 u. is het daar zeker gedaan.
Meebrengen : warme kledij, waterdicht schoeisel of laarzen, verrekijker.
Gids : Luc Van Schoor