Fort 7 nieuws

Hoe is de winterperiode zoal verlopen op het fort ?
Welnu rond half december heeft het nog wat gesneeuwd, veel stelde het niet voor, maar toch geeft het steeds een speciaal cachet aan de omgeving. Op 16 december werd de Vos gezien in de Smalle weg en hier en daar ruiken we sindsdien de geursporen van deze slimme jager. Gekraagde aardster is op verschillende plaatsen te vinden, de Gewimperde aardster groeit alleen in de omgeving van de bijenkasten. Deze paddenstoel is kleiner, heeft omgekrulde slippen en kan met wat verbeelding vergeleken worden met een fopspeen. Bezoekers van het reservaat verbazen zich steeds over het voorkomen en de fraaie vorm van Aardsterren en verklaren spontaan dat ze nog nooit dergelijke paddenstoelen elders gezien hebben ! Kinderen zijn er tuk op om de sporenzak lichtjes in te drukken om zo een wolkje sporen te zien ontsnappen. Begin en half januari woedde er over het land een stevige storm met felle rukwinden. De gevolgen op het fort waren talloze afgerukte takken en twijgen maar ook een aantal grote bomen werden ontworteld of braken af. Resultaat een aantal versperde wandelpaden. Het waren vooral oudere wilgen en berken die er tussenuit vielen. Zo komt er dus weer plaats voor nieuwe bomen en struiken. De beheerploeg had de handen vol met kettingzaag en snoeischaren om alles op te ruimen. Iets heel anders. Nu de winters niet meer zo streng zijn lukken sommige planten erin om te blijven bloeien in dit jaargetijde. Zo heeft één exemplaar van Jacobskruiskruid tijdens de jaarwisseling gezorgd voor een streepje geel in een voeg van de betonweg.
Buizerds worden gans het jaar boven en op het fort gezien. Sperwer is veel minder frequent maar op 27 januari werd toch een overvliegend exemplaar opgemerkt ! Half januari was de bloei van de Hazelaar reeds over zijn hoogtepunt. De provincie Antwerpen doet dit jaar een stilteonderzoek op bepaalde plaatsen van het fort. Eén van haar medewerkers komt op verschillende tijdstippen geluid registreren met gespecialiseerde apparatuur. Deze proeven kunnen plaats hebben tussen 7 u. en 23 u. Benieuwd wat de resultaten en conclusies zullen zijn. Om verdere aftakeling van het monument tegen te gaan werd besloten om bomen die op minder dan 1,50 m van de rand van de gevels staan te verwijderen. Dit is wel een hele klus en zo werd het Hoofdfrontgebouw reeds aangepakt. Er zijn wel voor- als tegenstanders van deze ingreep. De toekomst zal uitwijzen of dit een goede ingreep was. Een teken van de naderende lente is het roffelen van de Grote bonte specht en het “lachen” van de Groene specht. Op 15 februari noteerde men ook reeds 1 ex. van de Fuut en verschillende Slobeenden. Het zou mooi zijn indien de Fuut nog eens tot broeden komt op het vestingwater !