Instapcursus Geologie en Landschappen

cursus geologieTheorie op 4 en 18 mei, excursies op 27 mei en 10 juni.
Landschappen zijn bepalend voor de fauna en flora die er voorkomen. Veelal hebben we oog voor deze biologische aspecten maar weten we eigenlijk weinig af over hoe deze landschappen gevormd werden. “De mens en zijn cultuur” heeft daar natuurlijk veel mee te maken, maar ook de bodem en het reliëf die veelal door de geologische geschiedenis werden bepaald. Kortweg de geologie. Via deze instapcursus rond landschappen en hun geologie zal je beter begrijpen waarom bepaalde planten en dieren “ergens” voorkomen. We houden het praktisch en éénvoudig, er is dus geen echte specifieke voorkennis vereist. We richten ons vooral op de landschappen en geologie van Vlaanderen en de rest van België, zodat we dit in de praktijk ook even nader kunnen (gaan) bekijken. Om de praktische excursies in te leiden voorzien we twee theoretische lessen. Nu ja theoretisch is een groot woord want we trachten dit meteen, zeker wat de tweede les betreft, met voorbeelden aan te tonen. Ieder van deze lessen gaat door op Fort 7, in Lokaal de IJsvogel, Legerstraat te Wilrijk van 19.45 u. tot 22.15 u.

Donderdag 4 mei: de eerste les start enkele honderden miljoenen jaren geleden en geeft aan waar onze landstreken en onze bodem vandaan kwamen en hoe klei, kalk, leem en andere bodems worden gevormd.
Donderdag 18 mei: de tweede les zoemt dan in op de landschappen typisch voor Belgïe.
Waarom zien die er zo uit, hoe werden die in de praktijk gevormd en hoe bepalen deze de fauna en de flora… en vooral, hoe kunnen we ze in de praktijk herkennen. Voor het lesmateriaal maken we gebruik van een fijne brochure van de dienst Natuurlijke Rijkdommen en Energie van de Vlaamse Gemeenschap, wat kaart materiaal en delen van bestaande cursussen van Natuurpunt-CVN. Alles sterk geïllustreerd en vooral toegepast.

Om dit in de praktijk om te zetten besteden we op een aantal excursies/activiteiten van natuurpunt Zuidrand, bijzondere aandacht aan de landschapsvorming en de achterliggende geologische geschiedenis. Op die manier wordt de link tussen natuurwaarnemingen en landschap / bodem / reliëf en geologie meteen duidelijk in de praktijk. Op de volgende praktijkexcursies bieden we hier bijzondere aandacht aan:

zaterdag 27 mei: de polders en duinvorming. We bezoeken vandaag de Kabbelaarsbank aan de Brouwersdam en de boorden van het Veerse meer in Nederland. Naast een zoektocht naar nachtegalen (het is immers het seizoen) treffen we hier veel kalkplanten aan…, je komt te weten waarom.
zaterdag 10 juni: van het Brusseliaan, de kalkstreek tot de Ardennen. Een tocht van noord naar zuid, van het Kwartair, naar het Devoon, een reis van meer dan 250 miljoen jaar. Naast de geologie bekijken we vooral de specifieke landschappen hiermee verbonden, van de oudste bergrestanten van België te Brussel aan het Zoniënwoud, via de Condroz, tot de kalkstreek van Viroinval en de Ardennen. Een flink lange dag waarbij we laat zullen terug zijn…. vandaar gepland op zaterdag. Hierbij bieden we je de optie tot een verlenging op zondag.

inschrijvenInschrijven voor de theoretische cursus is aan te raden gezien het aantal deelnemers beperkt wordt tot maximum 25 (kostprijs: €15, graag betalen via storting op nummer BE02 9799 7675 4740 van Natuurpunt Zuidrand met vermelding van je naam). De twee lessen vormen logischerwijs één geheel maar zijn ieder op zich wel apart te volgen mocht je er niet in slagen beiden bij te wonen. De excursies zijn gratis.