Natuurpunt koopt belangrijk perceel in Edegemse beekvallei

Natuurpunt Zuidrand Antwerpen kon -met de belofte van een belangrijke financiële steun van gemeente Edegem en met steun in de onderhandeling- een perceel van drie hectare grond in de Edegemse beekvallei verwerven.  Een strategisch belangrijke aankoop, want het perceel sluit aan op het Pluyzegembos dat eigendom is van Natuurpunt Kontich. “Dit oorspronkelijke overstromingsgebied van de Edgemse Beek zullen we deels als een vochtige zone en deels als een nieuw bosgebied inrichten en openstellen voor de zachte recreant”, vertelt Hugo Waeterschoot, voorzitter van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen.

Natuurpunt Zuidrand Antwerpen kon recent de aankoop afronden van een strategisch belangrijk vochtig landbouwperceel van drie hectare in de vallei van de Edegemse Beek. Dankzij de aankoop worden de volkstuinen van de Kapelaan Smitslaan via bestaande en nieuwe trage wegen en een brug over de Edegemse Beek verbonden met het Pluyzegembos op grondgebied Kontich.

“De komende jaren zullen we dit gebied vakkundig inrichten met aandacht voor de natuurlijke kwelzone en uitbreiding van het bosbestand in Edegem. We willen de Edegemnaar hier opnieuw in contact te brengen met de bedreigde kievit, met libellen en met waterplanten zoals de gele lis,” vertelt Hugo Waeterschoot enthousiast.

“Het perceel ‘Aen den Boeren Leegher’ werd onverwacht op de markt gebracht door het OCMW van Antwerpen,” licht burgemeester Koen Metsu toe. “Natuurpunt was bijzonder geïnteresseerd maar moest erg snel handelen. Omdat ook de gemeente het grote strategische belang van deze grond zag, heb ik persoonlijk bij OCMW Antwerpen gepleit om in de richting van Natuurpunt te kijken. Bovendien hebben we budget vrijgemaakt om de aankoop mee te financieren.“

“De komende zes jaar zal gemeente Edegem telkens 8 000 euro bijdragen. Daarmee is de helft van de aankoop gedekt”, gaat schepen voor natuur Goedele Van der Spiegel verder. “Dit perceel is erg waardevol voor onze gemeente want fietsers en wandelaars vinden er een alternatieve route voor de Kontichstraat en ontdekken er een mooi landschap dat natuur en open ruimte combineert. Een trage weg die de Boerenlegerstraat verbindt met de Kapelaan Smitslaan is eind deze week al af en past perfect in dit plaatje.”

“Edegem kocht in het najaar van 2017 al aan een gunstige prijs twee weilanden van samen 1,4 hectare van de kerkfabriek SintPaulus uit Antwerpen die aansloten op de volkstuinen van de Kapelaan Smitslaan. De grond die Natuurpunt aankoopt met onze ondersteuning, ligt naast deze weilanden en vormen binnenkort samen een prachtige nieuwe recreatiezone,” sluit schepen voor financiën Peter Verstraeten af.