Tekenonderzoek

Stuur uw teek gratis op en help zo het onderzoek naar ziektekiemen bij teken.

TekenNet is een onderzoeksproject van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) dat wordt beheerd door de dienst Epidemiologie van Infectieziekten.

    Het doel van TekenNet is om gegevens te verzamelen over:

  • het aantal personen die een tekenbeet oplopen;
  • de plaatsen in België waar tekenbeten het meest voorkomen;
  • het aantal personen die na een tekenbeet een arts raadplegen;

Door deze gegevens te verzamelen kan meer nauwkeurige informatie verschaft worden over waar en wanneer teken actief zijn in België, zodat de mensen die mogelijks blootgesteld worden aan tekenbeten beter aan actieve preventie kunnen doen.

Het project startte in juni 2015. De resultaten en de noodzaak om het onderzoek verder te zetten worden jaarlijks geëvalueerd.

Meer info : https://ticksnet.wiv-isp.be/