Trektellen

Trektellen is een manier van vogeltellen tijdens de vogeltrek, hierbij wordt er op één plaats afgesproken om elke dag te komen tellen. Men staat dus een hele voormiddag op dezelfde plaats en noteert alle vogels die voorbij vliegen en waarvan er sprake is van trek. De vogels die ter plaatse rondvliegen tellen dus niet mee. Een verrekijker is dus zeker noodzakelijk voor een teller, daarenboven worden ook telescopen en fototoestellen met telelenzen aangewend om zo optimaal mogelijk te kunnen tellen.

Waarnemingen kan je per trektelpost terugvinden via : www.trektellen.org

De dichtstbijzijnde trektelpost bevind zich aan de schelde te Hoboken meer info : http://ardea.hobokensepolder.be/#category0

Wil je al wat oefenen ? Dan kan je dat hier