Week van de bij

Voor het vierde jaar op rij organiseert de Vlaamse Overheid de ‘Week van de Bij’. De campagne stimuleert burgers om met eenvoudige tips bijen en hommels te helpen: maak je tuin ruiger, zorg voor nestplaatsen en vermijd pesticiden. Maar als Vlaanderen de achteruitgang van wilde bestuivers echt wil stoppen, dan heeft het ook een bijvriendelijker landbouw- en natuurbeleid nodig. Drie concrete aanbevelingen op bijenmaat.

Artikel verder lezen

Gehoornde metselbij

Geen tijd om verder te lezen ?

Enkele tips om de bijen uit de nood te helpen :

  • hang een bijenhotel op in je tuin
  • plant veeeel bloemen in je tuin, bermen, …
  • zorg voor wat wilde hoekjes met wilde bloemen