INBO watervogeltellingen

INBO watervogeltellingen

Wanneer

13 januari 2018 - 14 januari 2018    
Hele dag

Evenement type

Het tellen van watervogels kent in Vlaanderen reeds een lange traditie die in bepaalde gevallen teruggaat tot in de jaren ’50 en ’60. Duikers, futen, aalscholvers, reigers, zwanen, ganzen, eenden, rallen, steltlopers (en facultatief ook meeuwen) worden overal simultaan geobserveerd en geteld. Het doel van deze tellingen is om een inzicht te verkrijgen in de aantallen, de trends en de verspreiding van watervogels die tijdens de winter of de trekperiode in onze wetlands verblijven. Sinds 1979/80 worden in Vlaanderen elke winter zes midmaandelijkse tellingen georganiseerd (periode oktober-maart). Bij elke telling worden zoveel mogelijk gebieden bezocht die van belang zijn voor watervogels. Voor het uitvoeren van de tellingen wordt beroep gedaan op ongeveer 400 amateur-veldornithologen. De coördinatie van de tellingen en het beheer van de gegevensbank is sinds 1986 in handen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Voor de praktische coördinatie wordt ook beroep gedaan op een netwerk van ongeveer 25 regionale coördinatoren. In Antwerpen coördineert Ludo Benoy, conservator van de Kuifeend, de vaste tellers per gebied. In een aantal internationaal belangrijke wetlands voert het Instituut ook aanvullende, meer frequente tellingen uit van watervogels. In Vlaanderen wordt sinds 1967 tevens meegewerkt aan internationale watervogeltellingen met als belangrijkste de jaarlijkse “International Waterfowl Census”. Deze internationale telling vormt een belangrijke basis voor de bescherming van water
rijke gebieden onder de Ramsar-Conventie en de Europese Vogelrichtlijn. De midmaandelijkse telling van Januari wordt hiervoor aangewend. ARDEA-medewerkers verzorgen al jaren de tellingen in onze regio. Met de Schelde, de forten en enkele fraaie natuurgebieden zijn hier steeds mooie resultaten geboekt. Teller Marc Hofman noteerde onlangs in november op de vijvers van de forten nog recordaantallen. De data van de tellingen in de komende maanden zijn 13/14 januari, 17/18 februari en 17/18 maart 2018.

In principe wordt er op zaterdagochtend geteld maar bij slecht weer kan het verschoven worden naar zondag. Het zijn de lokale tellers die het exacte moment en het vertrekpunt bepalen. Geïnteresseerden zijn altijd welkom om mee te gaan tellen. Zij nemen best zelf even op voorhand contact op met één van de tellers, per mail of telefonisch.

De gebieden en hun lokale tellers zijn:

  • Hobokense Polder: andre.van.langenhove@telenet.be – 0486/82 68 22
  • Waterlink Aquafin: peter.bastiaensen@gmail.com
  • Fort VII, Fort VIII en Schoonselhof: peggy.beers@telenet.be – 0485/52 81 25
  • Forten V,en VI: marc.hofman3@telenet.be – 0494/56 01 07
  • Park Kielse Vest: joris van reusel, ardea@jupiter24.be – 0486/83 62 34