Info-avond zwaluwen

Wanneer

28 april 2018    
19:30 - 22:00

Waar

Ingang Fort 7
Legerstraat 40, 2610 Wilrijk

Evenement type

Het is met de zwaluwen, geweldige natuurlijke insectenverdelgers, de laatste jaren erg slecht gesteld. Boerenzwaluwen: ca 80 à 90 % van de populatie is verdwenen. Ook met de Huiszwaluwen gaat het alarmerend slecht. Deze soorten zijn zo goed als (maar nog niet helemaal) verdwenen in onze regio. De laatste boerenzwaluwen worden sinds 2016 jaarlijks door ARDEA gemonitord, en ook in 2018 kan u hier bij helpen (zie 3 juni). Gelukkig is er nog de Gierzwaluw! Die geweldige luchtacrobaat voelt zich prima thuis in het stedelijk gebied en komt bij ons nog vrij algemeen voor. Maar ook voor deze soort dreigt gevaar: het verdwijnen van geschikte nestplaatsen in spleten van oude gebouwen, bijvoorbeeld. Het aantal Gierzwaluwen slinkt daardoor. Daar kan gelukkig, met de juiste aanpak, iets aan worden gedaan. Nestkasten hangen. Zwaluwvriendelijk bouwen. Om dat goed en doeltreffend te doen, is onderzoek nodig naar het voorkomen van de Gierzwaluwenkolonies in de stad, naar de ophang-mogelijkheden, naar het gebruik ervan etc. In Antwerpen stad is vorig jaar al een pilootproject opgezet, en ook in onze regio begon ARDEA met het tellen en in kaart brengen van de Gierzwaluwen. Maar we zijn er nog lang niet! Meer telgegevens zijn nodig om onze kaart te kunnen vervolledigen. Wie doet mee? Resultaten van dit onderzoek zullen bepalend zijn voor een gepast nestkasten-project. Op deze zwaluwen-info-avond belichten we alle in ons land voorkomende zwaluwsoorten en Gierzwaluwen. Herkenning, voorkomen, broedgedrag, bedreigingen. We focussen verder op Gierzwaluw-beschermingsacties. We kijken naar inspirerende projecten uit Brussel en Nederland. We nemen de kaart er bij en markeren waar de ‘kennisgaten’ zitten. Indien mogelijk, maken we concrete afspraken met geïnteresseerde Gierzwaluw-tellers om de komende weken (mei en juni) op specifieke plaatsen te observeren. Iedereen die meer wil weten over zwaluwen en Gierzwaluwen of wil meewerken aan het verder onderzoek is van harte welkom. Ook andere vogelaars kunnen hier hun zwaluwkennis delen met ons. Wie er niet kan bij zijn maar wel Gierzwaluwen-waarnemingen doet in onze regio (en broedplaatsen kent), mag deze zeker ook doorgeven.

Aanmelden op voorhand a.u.b. via mail naar ardea@hobokensepolder.be

Afspraak: lokaal De IJsvogel, Fort 7 Wilrijk.

Aanvang: 19.30 uur (einde om 22.00 uur)

Leiding: Joris Van Reusel en Walter De Weger